NOTA INFORMATIVA (novembre 2020) III

La Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada el dissabte 21 de novembre al DOGC, ha canviat les mesures preses en les anteriors resolucions. A partir d’ara, les classes de música que imparteix l’EMG es poden fer de manera presencial malgrat que els grups col·lectius no poden ser superiors a 6 alumnes. Això significa que a partir de dilluns 23 de novembre de 2020 es poden reanudar les sessions lectives presencials, llevat que dueu a terme classes col·lectives amb grups superiors a 6 membres, en quin cas el professor contactarà amb vosaltres per informar-vos degudament de les possibles propostes.

Escola de Música del Gironès