NOTA INFORMATIVA

La Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, obliga que durant aquestes dues properes setmanes totes les classes de música que imparteix l’EMG no es puguin fer de manera presencial. Això significa dur a terme les sessions lectives en el mateix horari assignat però de manera telemàtica. Tanmateix, les sessions de llenguatge musical i d’instrument que es feien al migdia a les escoles es reprogramaran i s’acordarà un nou horari amb el professorat.

El professorat respectiu de cadascuna de les vostres classes de música contactarà per fer les sessions telemàtiques amb els mitjans que l’EMG posa a la vostra disposició, així com els nous horaris dels casos reprogramats.

Una vegada s’hagi superat aquest termini, de conformitat amb la situació que ens trobem, es durà a terme una nova comunicació.

EMG